නව නිපැයුම් සංවර්ධන උල්පත, ගුණාත්මක ව්යාපාර පදනම
හොඳ තත්ත්වයේ, සාධාරණ මිල ගණන්, ලීසිං පහසුකම්, පාරිභෝගික තෘප්තිය
දැන් අමතන්න
දැක්ම සියලු
දැක්ම සියලු
  • 16ජූලි 2018

    2018 Hong Kong Electronics Fair (SPRING EDITION)

    දිනය: අප්රේල් මස 13 අප්රේල් මස 16 වැනි දින, 2018 පෙදෙස: හොංකොං සමුළුව සහ ප්රදර්ශන මධ්යස්ථානයේ බූත්: 5C-A38
    විස්තර
වැඩිදුර කියවන්න

WhatsApp Online Chat !