ការច្នៃប្រឌិតគឺជាប្រភពនៃការអភិវឌ្ឍគុណភាពជាមូលដ្ឋាននៃអាជីវកម្មនេះ
គុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យសេវាសុភាព, ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
សូមទាក់ទងមកឥឡូវនេះ
មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់
  • 16កក្កដា 2018

    2018 Hong Kong Electronics Fair (SPRING EDITION)

    កាលបរិច្ឆេទ: 13 ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី 16 ខែមេសាឆ្នាំ 2018 ទីកន្លែង: អនុសញ្ញាទីក្រុងហុងកុងនិងពិព័រណ៍មជ្ឈមណ្ឌល Booth បាន: 5C-A38
    លម្អិត
អាន​បន្ថែម

WhatsApp Online Chat !